Sävsjö kommunvapen

Rekrytering

Rekrytering

Sävsjö kommun strävar hela tiden efter att bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet.

Utdrag ur vår rekryteringspolicy: ” Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Rekrytering av medarbetare är en strategisk kompetensförsörjningsfråga.”

Varje rekrytering är en stor investering och det är därför viktigt att rekryteringsarbetet planeras och genomförs professionellt och kvalitativt. Till vår hjälp i rekryteringsprocessen för att få en effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan använder vi oss av rekryteringsverktyget "Offentliga jobb".

Eftersom få arbetsgivare på arbetsmarknaden kan erbjuda samma bredd av yrken som en kommun tror vi att just ditt drömyrke finns hos os.

Senast uppdaterad: 2017-03-07