Sävsjö kommunvapen

Sävsjö kommun har mycket att erbjuda

Sävsjö kommun har mycket att erbjuda

Friskvård

Sävsjö kommun eftersträvar, utifrån individens förutsättningar, så friska och välmående medarbetare som möjligt. Friskvården är ett sätt att uppnå och bevara fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande både i arbetet och på fritiden. Medarbetarnas hälsa är även nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Några av de friskvårdsaktiviteter vi erbjuder är:

Friskvårdskuponger
Som anställd i kommunen får du en viss summa per år att använda till valfri motion och friskvård (godkänd av Skatteverket).

Gratis gruppträning
Utan kostnad erbjuder vi olika typer av gruppträning.

Sävsjö stadslopp
Sävsjö stadslopp arrangeras varje år i slutet av augusti och som anställd får man startavgiften betald av kommunen.

Återkommande motionstävlingar
Motionstävlingar anordnas cirka två gånger om året och är av varierande art och svårighetsgrad där priser delas ut.

Hälsoundersökningar
Alla tillsvidareanställda erbjuds vart tredje år att genomföra en hälsoundersökning hos Företagshälsan Sävsjö.

Friskvårdsombud
Ute på våra arbetsplatser finns friskvårdsombud som har ansvaret för att, tillsammans med chefen, inspirera och driva hälsoarbetet framåt.

Löneväxling
Sävsjö kommun erbjuder sina medarbetare möjligheten att löneväxla semester, pension, sjukvårdsförsäkring, personalbil och ögonoperationer.

Avtalspension
Den avtalspension som du tjänar in hos Sävsjö kommun administreras av Skandia sedan april 2012. All din skattepliktiga inkomst från din arbetsgivare ligger till grund för din pension. Idag är det KAP-KL som gäller. De pensionsförmåner som ingår i KAP-KL är:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Livränta
  • Intjänad pensionsrätt 1997-12-31
  • Särskild avtalspension
  • Pension till efterlevande

Försäkringar
Det finns försäkringar som förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. De skyddar dig och gör livet lite enklare när det händer något som inte ska hända, till exempel att du skadar dig på jobbet. Då får du ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, utöver den ersättning som du får från Försäkringskassan. Avtalsförsäkringarna gäller vid:

  • Arbetsskada (AGS-KL)
  • Sjukdom (TFA-KL)

Semester
Du har 25 dagars semester fram tills du fyllt 40. Därefter får du 31 dagars semester och vid 50 år 32 dagar. Du kan också växla semestertillägget mot extra semesterdagar.

Flexibel arbetstid
I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar samspelet mellan arbete, fritid och familjeliv. Det betyder att du kan påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov.

Studera på fritiden
Om du vill studera på fritiden vid sidan av ditt jobb hos oss, så finns det möjlighet att få ersättning från arbetsgivaren för delar av dina kostnader.

Individuell lönesättning
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Du påverkar din löneutveckling genom prestation och resultat.

Senast uppdaterad: 2017-03-07