Sävsjö kommunvapen

Utvecklings- och karriärmöjligheter

Utvecklings- och karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.
Kompetensutveckling inom Sävsjö kommun kan innebära mentorskap, handledning, nätverk, praktik och studiebesök,liksom kurser och föreläsningar.
Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, inspiration och det stöd som du behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.

Senast uppdaterad: 2017-03-07