Sävsjö kommunvapen

Sommarjobb för unga

Sommarjobb för unga

Sommaren 2018 närmar sig.....

Sävsjö kommun erbjuder sommarjobb (feriepraktik) till dig som är född 2001 eller 2002 och är folkbokförd i kommunen. Du måste lämna in din ansökan mellan 1 och 31 mars. Vi behandlar inga ansökningar som inkommer senare.

Att tänka på

Förbered dig genom att läsa "Frågor och svar" samt "Tips hur du lyckas med ditt feriejobb". 

Information

Alla dokument du behöver finns här till höger under Relaterad information. Håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa dina mejl och vår webbplats.

Tidrapport

Du ska fylla i din tidrapport varje dag tillsammans med din handledare.

Utbetalning av lön

Det är viktigt att du lämnar in tidrapporten så snart du slútat ditt sommarjobb - utan tidrapport ingen lön. Glöm inte att anmäla dina kontouppgifter och eventuell skattebefrielse.

Senast uppdaterad: 2018-02-22