Sävsjö kommunvapen

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Konservburkar och PET-flaskor i återvinningskärl.

Allt hushållsavfall som uppkommer ska omhändertas av kommunen. Fastighetsägaren är skyldig att följa kommunens anvisningar för omhändertagandet av hushållsavfallet enligt av kommunfullmäktige antagna föreskrifter om avfallshantering.
 
För insamling av avfall tillhandahåller kommunen avfallskärl i olika storlekar. Tömning sker normalt varannan vecka. För fritidshus finns möjlighet att få tömning enbart under sommaren. För information om kärlstorlekar och tömningsintervall se av kommunfullmäktige antagen renhållningstaxa.

Debitering sker sex gånger respektive en gång per år för helårs- respektive fritidsabonnemang.

Gröna påsen säger "sortera sätt i påsen"

Klicka på bilden för att komma till sidan "Rätt i påsen"

Sortering

Sortering sker i två fraktioner: restavfall och matavfall. Avfallet lämnas i olikfärgade påsar.
 
Utöver vanlig sophämtning kan grov- avfall hämtas fastighetsnära efter beställning hos Sävsjö Energi AB. Hämtning sker efter fastställt schema och ingår i renhållningstaxan.

Farligt avfall kan lämnas i den röda miljöboxen. Ställ ut den röda miljöboxen på din soptunna. Den töms då vid nästa hämtning. Om du är hyresgäst - kontakta din hyresvärd var farligt avfall kan lämnas.Tjänsten kostar inget extra.

Text

Senast uppdaterad: 2017-11-17