Sävsjö kommunvapen

Enskilda fastigheter

Enskilda fastigheter

Grusad uppfart till röd stuga

För ägare till privata, enskilda fastigheter finns en del att tänka på och ta ansvar för. Bland annat får man inte bygga nytt eller bygga om avloppsanläggning utan att i förväg ansöka om tillstånd för detta hos
miljö- och byggenheten. Toalettavloppet ska skiljas från annat avloppsvatten, exempelvis dränerings- och takvatten. Före installation av berg-, ytjord- eller ytvattenvärme krävs en anmälan till miljö- och byggenheten. Som fastighetsägare bör man ta reda på om bostäder på fastigheten kan innehålla radon, i synnerhet om man hyr ut bostad på fastigheten. Har man installerat vedpanna eller öppen spis för trivselanvändning är det viktigt att enbart använda riktigt torr ved och att i övrigt elda på rätt sätt för att inte störa omgivningarna med rök och lukt. Fastigheter med privat dricksvattenbrunn är själva ansvariga för att kontrollera vattnets kvalitet och får själva stå för underhålls- och provtagningskostnader för dricksvattnet. För fastigheter med kommunala VA ingår detta i VA-taxan.

Senast uppdaterad: 2017-04-10