Sävsjö kommunvapen

Grundskola, fritids och grundsärskola

Grundskola, fritids och grundsärskola

Elever över mikroskop

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller 6 år skickas en förfrågan ut om du vill att barnet/barnen ska börja förskoleklass.

Välja skola

Om ditt barn går i förskoleklass kan hon eller han fortsätta vidare direkt till årskurs 1 i samma skola.

Om ditt barn inte har gått i förskoleklass utan ska börja skolan direkt i årskurs 1, vänd dig då direkt till den skola du är intresserad av. Om det är en fristående skola, fråga skolan hur de vill ha in din ansökan.

Byta skola

Du kan byta skola, du kontaktar då den skola du vill byta till.

Fritids

Fritids erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Fritidsplats kan erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Senast uppdaterad: 2018-10-01