Sävsjö kommunvapen

Skolskjuts

Skolskjuts

E-tjänst för ansökan/avanmälan skolskjuts

Fr o m nu (20180620) ska alla som ansöker om skolskjuts, använda sig av kommunens E-tjänst. Här ska du ansöka om ditt barn börja F-klass, uppsägning på grund av fritids, växelvis boende eller annan orsak.

De som har skolskjuts på grund av avstånd behöver inte ansöka.

Du når den genom länken här https://sjalvservice.savsjo.se/skolskjuts.

Du behöver Mobilt bankid eller Bankid för att logga in. Har du problem/frågor om ansökan, kontaktar du skolskjutsplanerare Jonas Andersson, jonas.andersson@savsjo.se (15206), eller Esna Alic esna.alic@savsjo.se (15231).

Familjer som har barn som börjar F-klass till hösten har fått information via brev som skickats v 25.

Vägmärket "varning för barn"

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om ditt barn är berättigat till skolskjuts. Inom tätbebyggt område med skola anordnas i princip inga skolskjutsar. Elever som bor utanför tätbebyggt område är i regel berättigade skolskjuts. I menyn till höger under relaterad information hittar du mer information om barn i trafiken.

Turkartor för läsår 2018/2019,

(17 augusti 2018)

Turkartor till skolan och hem med utsatta hållplatser och preliminära hållplatstider.

Tänk på att vara i god tid vid din hållplats.

Ni ska i första hand kontakta rektor på respektive skola om ni har frågor eller funderingar angående skolskjutsreglementet för läsår 2018/2019. När det gäller frågor och funderingar av praktisk karaktär kontakta skolskjutsplanerare på telefon 0382-15206, jonas.andersson@savsjo.se

Om det föreligger synpunkter från vårdnadshavare som innebär avsteg från reglementet görs en ansökan via vår E-tjänst, skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska också göras via E-tjänsten. Det ska vara ett planerat boende lika fördelat på båda föräldrarna.  

Om ni inte hittar hållplatser eller tider för skolskjutsen kontakta Skolskjutsplanerare Jonas Andersson tel. 0382-152 06; Sävsjö taxi tel. 0382-612 00; Hjälmåkra buss tel. 0382-133 05.

Enligt reglementet kommer det att ske en viss ändring av skolskjutsarnas tider inom de första veckorna på höstterminen eller vid vårterminens start.

Det är viktigt att informera dig via kommunens webbplats innan skolstart och kolla skolskjutsturerna. Justerade tider skolskjutsturer kommer att publiceras i början av september.

Skolskjutsreglementet är reviderat och fastställt av barn- och utbildningsnämnden (2017-01-18). Föreskrifterna gäller från höstterminen 2017 och tills vidare.

Senast uppdaterad: 2018-10-18