Sävsjö kommunvapen

Musikskola

Musikskola

Den kommunala musikskolan har en livlig verksamhet som står öppen för dig som går i förskoleklass till och med gymnasiet. Ett mycket stort antal elever deltar i undervisningen. Verksamheten är uppdelad på:

 • Grundläggande musikundervisning
 • Instrumentalmusik, valfritt instrument
 • Sång
 • Orkester och ensembleverksamhet

Ibland får vi kö till ett instrument/sång. Gör gärna ett 1:a, 2:a eller 3:e handsval. Du får då om möjligt börja på något av de instrument du valt. 

Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, genom att eleverna går ifrån ordinarie undervisning, och är då förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. Denna undervisning är i stor utsträckning förlagd till musikskolans lokaler i Kulturhuset. Detsamma gäller all orkester och ensembleverksamhet. 

Elever som sökt till musikskolan hösten -18 och blivit antagna till vår undervisning, kontaktas under hösterminens första två veckor av musikskolans lärare per telefon eller genom att läraren tar kontakt med eleven i skolan och meddelar speldag och tid.

Övriga sökande ställs i kö och kontinuerlig antagning sker under året från kön.

Avgifter 2018

 • Från och med  förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan får eleven välja fiol och betalar då 553 kronor/termin.
 • Från och med  årskurs 1 och årskurs 2 i grundskolan får eleven välja brasslek och betalar då 553 kronor/termin.
 • Från och med årskurs 2 i grundskolan får eleven välja mellan blockflöjt, fiol och klarinett och betalar 553 kronor/termin.
 • Från och med årskurs 3 i grundskolan får eleven välja mellan flera olika instrument och betalar 780 kronor/termin.
 • Från och med årskurs 6 i grundskolan kan eleven välja sång och betalar 780 kronor/termin.
 • Instrumenthyran är 235 kronor/termin.
 • Musikskolan kan ej ta emot anmälan och avanmälan via mail.

Vid frågor kontakta Erika Ingwall. 

Senast uppdaterad: 2018-08-21