Sävsjö kommunvapen

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som kan sökas från Statens kulturråd i syfte att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor årskurs F-9. Kulturrådet handlägger och fördelar pengarna.

I Sävsjö kommun är Erika Ingwall samordnare för skapande skola inom grundskolan och Ewa Tector-Nilsén är samordnare inom förskolan.