Sävsjö kommunvapen

Din bostad

Din bostad

Innerdörr med trycke och nyckel i låset

På dessa sidor hittar du information om det mesta som rör ditt boende och som hjälper dig att reda ut hur du ska gå till väga om du är nyfiken på lediga tomter, hur du hittar lägenhet eller vilka tillstånd du behöver skaffa innan du kan börja bygga ditt drömhus i Sävsjö.

Ibland kan det vara lite komplicerat att veta vart man ska vända sig i olika frågor. Här följer en kort sammanställning om vad våra olika förvatlningar arbetar med. På myndighetsförvaltningen arbetas det bland annat med bygglov, energirådgivning, miljö- och naturvård.

Samhällsbyggnadsenheten (ligger under utvecklingsavdelningen) har hand om lediga tomter för bostäder, detaljplaner, översiktliga planer och olika projekt. Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens mark, kommunala lokaler och har hand om renhållning och det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Senast uppdaterad: 2018-09-11