Sävsjö kommunvapen

Aktuella detaljplaner

Aktuella detaljplaner

Under denna rubrik presenteras de detaljplaner som är under framtagande i kommunen.

Detaljplanerna har framskridit olika långt i processen, vilket framgår av beskrivningen för varje plan.

Sävsjö tätort

Senast uppdaterad: 2017-05-08