Sävsjö kommunvapen

Översiktsplan 2012

Översiktsplan 2012

Översiktsplanen har gjorts i ett "kort-långt" tidsperspektiv. Med det menas att planen behandlar både nu aktuella frågor, samt sådant som är tänkt på lite längre sikt.

Två delar

Den ena delen omfattar hela kommunens yta och skall tjäna som underlag för framtida beslut om vatten- och markanvändning. Här finns information om riksintressen, bebyggelse, vattenanvändning mm samt förslag på vilka strategier och målsättningar kommunen har kring dessa frågor.

Den andra delen, "Projektkatalogen", består av ett antal olika idéer. De flesta förslagen finns i kommunens olika tätorter. Det finns också förslag som behandlar trafikfrågor samt om Vallsjöområdet.

Det går att läsa eller ladda ner dokumenten genom att klicka på bilderna eller via länkarna under relaterad information. Det går även att använda den inbäddade kartan. Zooma och panorera med musen och klicka på de markerade områdena för mer information och vidare via länkarna "Mer information".


Framsidan till Översiktsplan 2012

Översiktsplan 2012

Framsidan till Projektalog

Projektkatalog till Översiktsplan 2012

Översiktsplanen har varit utställd och varit föremål för justeringar under resans gång.

Efter behandling i kommunfullmäktige har planen justerats. Med justeringen har Sävsjö kommuns översiktsplan vunnit laga kraft 2012-05-21.

Senast uppdaterad: 2017-05-08