Sävsjö kommunvapen

Kommunens organisation

Kommunens organisation

Kommunalhuset från stationssidan

I Sävsjö kommun finns sex nämnder, förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till varje nämnd är en förvaltning kopplad som verkställer nämndens beslut och administrativa arbete. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker.

Vi har cirka 1000 tillsvidareanställda som ser till att service och omsorg fungerar för er som arbetar, studerar och bor i vår kommun.

I Kommunalhuset på Djurgårdsgatan 1, hittar du kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen finns i Vårdcentralens hus, på Villagatan 10-12, och Räddningsstjänsten hittar du på Mejensjögatan 6.


Senast uppdaterad: 2017-03-07