Sävsjö kommunvapen

Socialförvaltning

Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom områdena individ, familj, äldre -och funktionshinder samt arbete, sysselsättning och integration. Förvaltningen ansvarar även för hälso-och sjukvård samt rehabilitering i särskilda och ordinära boenden.

Socialnämndens inriktningsmål som utgör grunden för kvalitet är: självbestämmande och integritet, trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt ett meningsfullt liv. Detta är grundstenarna i de för verksamheten styrande lagstiftningarna. Samtliga verksamheter inom förvaltningen ska på olika sätt sträva efter att nå dessa mål.

Inom Sävsjö kommuns socialförvaltning arbetar cirka 470 personer.

Kontakta oss

Namn

Funktion

Telefon

Miriam Markusson Berg

Socialchef

0382-154 50

Lillemor Hultqvist

Individ-och familjeomsorgschef

0382-154 51

Lena Andersson

Vård-och omsorgschef

0382-154 72

Hanna Andersson

Ekonom

0382-154 52

Therese Rostedt

Utvecklingsledare

0382-154 42

Kerstin Carlsson

MAS

0382-154 88 

Senast uppdaterad: 2016-08-22