Sävsjö kommunvapen

Nämnder och utskott

Nämnder och utskott

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, sex nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna.

Förtroendevalda

Som fritidspolitiker är du berättigad till vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode

En politiker får 172 kronor i sammanträdesarvode per timme av ett sammanträde och 86 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1 376 kronor per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden. Förrättningsarvodet är 86 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst, inklusive förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån. Bidrag kan i vissa fall ges till exempel för barntillsyn.

Nedan hittar du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning.

Senast uppdaterad: 2017-03-07