Sävsjö kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av representanter från brukarorganisationer samt kommunala nämnder och styrelser.

KRF är bland annat ett samverkansorgan mellan medlemsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. KRF är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Sekreterare Rosie Persson, telefon 0382-154 33

Protokoll från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Senast uppdaterad: 2017-11-01