Sävsjö kommunvapen

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Brudbukett

Vad innebär en borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Kommunalhuset i Sävsjö eller på annan plats om  vigselförrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Länsstyrelsen är den instans som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Vigselförrättare i vår kommun är kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson, kommunchef Jan Holmqvist, Sävsjö, samt Sara Granklint, Stockaryd.

Hur gör man när man vill gifta sig?

Kontakta ditt lokala skattekontor och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn". Dessa ansökningar ska undertecknas och återsändas till Skatteverket, varpå ni efter cirka en vecka automatiskt får hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen är giltiga fyra månader.

Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och adress på ett separat papper. Om ni väljer att viga er en vardag under ordinarie arbetstid kan vi ordna vittnen.

Dessa originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen ska finnas hos oss senast en vecka före vigseldatum. För mer information kontakta kommunkansliet.

Senast uppdaterad: 2017-03-08