Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokollet från  barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 juni 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

60-67

Anslaget publicerades

2018-07-02

Anslaget avpubliceras

2018-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset

 

Senast uppdaterad: 2018-07-03