Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollet från  barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den
8 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-01-08

Paragrafer

1-8

Anslaget publicerades

2018-01-11

Anslaget avpubliceras

2018-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbilningsförvaltningen

 

Senast uppdaterad: 2018-01-17