Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis kommunfullmäktiges valberedning

Anslagsbevis kommunfullmäktiges valberedning

Protokollet från kommunfullmäktiges valberedning den 19 mars 2018 är nu justerat.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-03-19

Paragrafer

3

Anslaget publicerades

2018-03-21

Anslaget avpubliceras

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21