Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 april  2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-04-18

Paragrafer

21-32

Anslaget publicerades

2018-05-02

Anslaget avpubliceras

2018-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Kommunalhuset


Senast uppdaterad: 2018-05-09