Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis överförmyndarnämnden

Anslagsbevis överförmyndarnämnden

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 30 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

34-44

Anslaget publicerades

2018-06-28

Anslaget avpubliceras

2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet

SavManhuset, Storgatan 18 i Sävsjö


 

Senast uppdaterad: 2018-06-26