Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis socialnämnden

Anslagsbevis socialnämnden

Protokollet från socialnämndens sammanträde den 25 april 2018 är  justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

39-49

Anslaget publicerades

2018-05-03

Anslaget avpubliceras

2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

 

Senast uppdaterad: 2018-05-03