Sävsjö kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. 

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Protokollet från sammanträdet med myndighetsnämnden den 17 maj 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här eller tre veckor från den dag beslutet är delgivet.

Anslagsbevis från kommunstyrelsen

Protokollet från sammanträde med kommunstyrelsen den 8 maj 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis socialnämnden

Protokollet från sammanträde med socialnämnden den 25 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis från kommunfullmäktige

Protokollet från sammanträde med kommunfullmäktige den 23 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis från kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 18 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis från barn- och utbildningsnämnden

Protokollet från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 25 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagbevis från socialnämndens arbetsutskott.

Protokollen från sammanträden med socialnämndens arbetsutskott den 11 april och 25 april  2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokollet från sammanträdet med kommunstyrelsen den 10 april 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Protokollet från sammanträde med kommunfullmäktige den 19 mars 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll från sammanträde med valnämnden den 27 februari är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats.

Kungörelser