Sävsjö kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. 

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis myndighetsnämnden den 18 januari 2018

Protokoll från sammanträde med myndighetsnämnden den 18 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott den 10 januari 2018

Protokollet från socialnämndens arbetsutskott den 10 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis kommunstyrelsen den 9 janauari 2018  
      
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 januari 2018

Protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämndens utskott den 8 januari 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Kungörelser till kommunfullmäktige