Sävsjö kommunvapen

Befolkning

Befolkning

Invånarantal och befolkningsförändring i Sävsjö kommun, under 2017 kvartal 2

 

Folkmängd i Sävsjö

11497

Förändring

-3

 

 

Levande födda

32

Döda

36

Födelseöveskott

-4

 

 

Inflyttade totalt

182

Utflyttade totalt

183

Flyttningsnetto

-1

Källa SCB 2017-08-31

Invånarantal och befolkningsförändring i Sävsjö kommun, 1 januari-31 mars 2017

 

Folkmängd i Sävsjö

11500

Förändring sedan 1 januari 2017

104

 

 

Levande födda

32

Döda

34

Födelseöveskott

-2

 

 

Inflyttade totalt

227

Utflyttade totalt

136

Flyttningsnetto

91

Källa SCB 2017-05-10

Invånarantal och befolkningsförändring i Sävsjö kommun, 1 januari-31 december 2016

 

Folkmängd i Sävsjö

11396

Förändring sedan 1 januari 2016

168

 

 

Levande födda

147

Döda

119

Födelseöveskott

28

 

 

Inflyttade totalt

830

Utflyttade totalt

695

Flyttningsnetto

135

Justeringar

5

Källa SCB

Sävsjö kommunfakta för år 2016 om befolkning, arbetsmarknad, arbetssökande, bostäder, inkomster, kommunal ekonomi, social omsorg, utbildning, valresultat, allmäna val hittar du i menyn till höger. Där är också Kommunfakta om barn & familj för  år 2016.

Invånarantal i Sävsjö kommun den 31 december 2015

 

Folkmängd i Sävsjö

11228

Förändring sedan årsskiftet

128

 

 

Levande födda

123

Döda

125

Födelseöveskott

-2

 

 

Inflyttade totalt

732

Utflyttade totalt

612

Flyttningsnetto

120

Källa SCB

Detta var en ökning från föregående år med 120 personer.

Antal personer i Sverige var 9 851 017 den 31 december 2015 och i Jönköpingslän 347 837.

Invånarantal i Sävsjö kommun den 31 december 2014

Folkmängd i Sävsjö

11 100

Förendring sedan årsskiftet

131

 

 

Levande föda

130

Döda

134

Födelseöverskott

-4

 

 

Inflyttade totalt

755

Utflyttade totalt

619

Flyttningsnetto

136

Källa SCB

Av de 755 personer som har flyttat till Sävsjö kommer 173 personer från egna länet, 225 från övriga Sverige och resterande har flyttat hit från utlandet.

Av de 619 personer som har flyttat från kommunen har 245 flyttat inom länet, 339 till övriga Sverige och 35 till utlandet.

källa SCB 19 februari 2015

Invånarantal den 31 december 2013

Församling

Befolkning 2013-12-31

Befolkning 2012-12-31

Förändring

Sävsjö

6346

6 233

113

Vrigstad-Hylletofta

1925

1 893

32

Hjälmseryd-Rörvik

1151

1 165

-14

Stockaryd

1126

1 130

-4

Hultsjö

421

423

-2

Sävsjö kommun

10969

10 844

125

Källa SCB

Du kan också ladda ner detaljerad information om Sävsjö kommuns befolkningsstatistik.

Senast uppdaterad: 2017-08-31