Sävsjö kommunvapen

Befolkning

Befolkning

Invånarantal och befolkningsförändring i Sävsjö kommun, under helår 2017

  

Totalt 

 

Kvinnor

 

Män 

Folkmängd i Sävsjö

 11 496 

    5586

 5910

Folkökning

     100

      55

   45

 

 Levande födda

     133

      66

   67

Döda

     131

      65

   66

Födelseöveskott

        2

       1

    1

 

 Inflyttade totalt

     810

     372

  438

Utflyttade totalt

     726

     328

  398

Flyttningsnetto

       84

      44

   40

Källa SCB 2018-03-07

Invånarantal i Sävsjö kommun   31 december 2017

 Män     

Kvinnor

 Totalt

Folkmängd i Sävsjö kommun

  5 910

   5 586

 11 496

Områdetsnamn
01 Sävsjö

  3 322

   3 196

  6 518

02 Vrigstad

  1 015

      983

  1 998

03 Stockaryd

     803

      739

  1 542

04 Rörvik

     770 

      668

  1 438

Källa SCB 2018-03-07

Folkmängd i olika område 2017-12-31

 Män     

Kvinnor

 Totalt

011 Sävsjö

  2 755

   2 697

  5 452

012 Sävsjö landsbygd

     567

     499

  1 066

021 Vrigstad

     745

     762

  1 507

022 Vrigstad landsbygd

     270

     221

     491

031 Stockaryd

     559

     520

  1 079

032 Stockaryd Landsbygd

     244

     219

     463

041 Rörvik

     294

     269

     563

042 Rörvik landsbygd

     476

     399

     875

Källa SCB 2018-03-07

Invånarantal och befolkningsförändring i Sävsjö kommun, 1 januari-31 december 2016

 

Folkmängd i Sävsjö

11396

Förändring sedan 1 januari 2016

168

 

 

Levande födda

147

Döda

119

Födelseöveskott

28

 

 

Inflyttade totalt

830

Utflyttade totalt

695

Flyttningsnetto

135

Justeringar

5

Källa SCB

Invånarantal i Sävsjö kommun den 31 december 2015

 

Folkmängd i Sävsjö

11228

Förändring sedan årsskiftet

128

 

 

Levande födda

123

Döda

125

Födelseöveskott

-2

 

 

Inflyttade totalt

732

Utflyttade totalt

612

Flyttningsnetto

120

Källa SCB

Detta var en ökning från föregående år med 120 personer.

Antal personer i Sverige var 9 851 017 den 31 december 2015 och i Jönköpingslän 347 837.

Invånarantal i Sävsjö kommun den 31 december 2014

Folkmängd i Sävsjö

11 100

Förendring sedan årsskiftet

131

 

 

Levande föda

130

Döda

134

Födelseöverskott

-4

 

 

Inflyttade totalt

755

Utflyttade totalt

619

Flyttningsnetto

136

Källa SCB

Av de 755 personer som har flyttat till Sävsjö kommer 173 personer från egna länet, 225 från övriga Sverige och resterande har flyttat hit från utlandet.

Av de 619 personer som har flyttat från kommunen har 245 flyttat inom länet, 339 till övriga Sverige och 35 till utlandet.

källa SCB 19 februari 2015

Invånarantal den 31 december 2013

Församling

Befolkning 2013-12-31

Befolkning 2012-12-31

Förändring

Sävsjö

6346

6 233

113

Vrigstad-Hylletofta

1925

1 893

32

Hjälmseryd-Rörvik

1151

1 165

-14

Stockaryd

1126

1 130

-4

Hultsjö

421

423

-2

Sävsjö kommun

10969

10 844

125

Källa SCB

Du kan också ladda ner detaljerad information om Sävsjö kommuns befolkningsstatistik.

Senast uppdaterad: 2018-08-17