Sävsjö kommunvapen

Byapeng

Byapeng

Sävsjö kommuns byapeng

Syftet med byapengen är att stödja byalagen och den sociala gemenskapen på landsbygden. Genom byapengen vill vi uppmuntra ideella krafterna i föreningen att fortsätta sitt arbete med att anordna aktiviteter / arrangemang som är innovativa och som stärker den sociala gemenskapen.

Mer information om byapengen, syfte och anvisningar samt ansökningsblanketter finns i självservisrutan nedan.

Senast uppdaterad: 2017-03-07