Sävsjö kommunvapen

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i kommunens gles- och landsbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på landsbygden, det vill säga utanför Sävsjö tätort.

Kommunen kan bidra ekonomiskt till hemsändning av dagligvaror. Hemsändning gäller fast boende i glesbygd.

Kommunfullmäktige har beslutat den 14 december 2015 § 125 att höja beloppet till 100 kronor per hemsändning , samt om nya, tydliga regler för bidraget till hemsändning i kommunens glesbygdsområden.

Regler för hemsändningsbidrag:

  • hemsändningen avser hushåll med längre än 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
  • ersättning kan även ges till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
  • bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka
  • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
  • hemsändningen gäller från den livsmedelsbutik som är närmas bostaden och som erbjuder denna service
  • bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende

Senast uppdaterad: 2017-03-07