Sävsjö kommunvapen

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Kommunen har en betydande roll i samhället att gå före och inspirera andra genom att sträva mot energieffektivisering och hållbara transportlösningar i sina egna verksamheter.

Genom kommunens Energi- och klimatstrategi arbetar vi för att på sikt för att nå de internationella, nationella och regionala klimatmålen. Men det krävs även ett aktivt arbete och samarbete med näringsliv och hushåll för att minska klimatpåverkan.

För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Kommunen hjälper dig som privatperson, förening eller företagare att bli mer energieffektiv genom våra energi- och klimatrådgivare.

Det finns även ett antal olika stöd och bidrag som du kan söka för att utföra energieffektiviseringsåtgärder.

Senast uppdaterad: 2017-07-05