Sävsjö kommunvapen

Föreningar & organisationer

Föreningar & organisationer

Skyttar på rad

Många av kommunens invånare är engagerade i någon av alla de föreningar som finns – inom så skilda områden som idrott, teater, djur och natur, historia – för att bara nämna några.

Vi tycker att det är viktigt att stödja föreningsverksamheten. Därför lämnar kultur- och fritidsnämnden bidrag till mängder av föreningar, exempelvis till hembygdsföreningar och de som sysslar med ungdomsverksamhet och kultur i olika former.

Vi har samlat all information om bidrag till allmännyttiga organisationer, föreningsregister, bokning av lokal med mera i den gula självservicerutan.

ANLÄGGNINGAR
Interbook
- Föreningsregister och lokalbokning

Taxor vid Sävsjö kommuns fritidsanläggningar 2017PDF


STÖD TILL ALLMÄNNYTTIGA ORGANISATIONER VERKSAMMA INOM KULTUR- OCH FRITIDSLIVET I SÄVSJÖ KOMMUN:

BidragsnormerPDF
Beskrivning av bidragsformer, fördelning och principer för allmännyttiga organisationer verksamma inom kultur- och fritidslivet i Sävsjö Kommun.

Blankett A Ansökan ARRANGEMANGSBIDRAGPDF

Blankett BPDF Ansökan INVESTERINGSBIDRAG 

Blankett CPDF Ansökan INTEGRATIONSBIDRAG

Blankett DPDF Ansökan & Redovisning LOKALT AKTIVITETSSTÖD

Närvarokort LOK-stödPDF (används även om ni inte är idrottsförening)

Blankett EPDF Ansökan HYRESBIDRAG 

Blankett FPDF Ansökan och redovisning ANLÄGGNINGSBIDRAG

Blankett GPDF G Ansökan KULTUR&SAMLINGSLOKALSBIDRAG

Blankett RPDF REGISTRERING samt STARTBIDRAG & PENSIONÄRER


UNGDOMSINITIATIV

Ungdomsinitiativet Information och lokala representanter

Senast uppdaterad: 2018-05-09