Sävsjö kommunvapen

Kulturstipendium

Kulturstipendium

Årligen delar Kultur- och fritidsnämnden ut ett kulturstipendium för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

Stipendiesumman är på 10.000 kronor och priset delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Förteckning över kulturstipendiater 1974-2016PDF


Senast uppdaterad: 2017-10-26