Sävsjö kommunvapen

Företag och miljö

Företag och miljö

Driver du en verksamhet som är anmälningspliktig? Då ska du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet till myndighetsnämnden. Är verksamheten tillståndspliktig ska du ansöka hos länsstyrelsen. Myndighetsnämndens uppgift är att bedöma om platsen och verksamheten är lämplig ur miljöskyddssynpunkt.För att kunna göra en riktig bedömning krävs att nämnden får in en så utförlig anmälan som möjligt för verksamheten. I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns en förteckning över miljöfarliga verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd. Om du är tveksam om din verksamhet behöver anmälas så kontakta miljö- och byggenheten

Senast uppdaterad: 2017-04-10