Sävsjö kommunvapen

Tillstånd

Tillstånd

Ölglas på rad

Alkohol

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du serveringstillstånd. Ska du sälja folköl behöver du göra en anmälan till kommunen.

Alkohollagen  - skyddslag

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska även ha riktlinjer som beskriver hur de tillämpar lagen.

Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Skyddet för barn och ungdomar går som en röd tråd genom den svenska lagstiftningen både avseende alkohol- och tobaksförsäljning samt anordnande av automatspel. Det finns i samhället en bred uppslutning kring uppfattningen att sociala hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

Myndighet

Socialnämnden i Sävsjö kommun är tillstånds- och tillsynsmyndighet för:

  • servering av starköl, sprit, vin och andra jästa alkoholdrycker. 
  • servering av och detaljhandel med folköl.

Senast uppdaterad: 2017-10-27