Sävsjö kommunvapen

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Grundvillkoren för att få sälja eller servera öl klass II är att verksamheten bedrivs i en lokal som miljö- och byggförvaltningen godkänt som livsmedelslokal, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Som matvaror räknas varor ur det sedvanliga livsmedelssortimentet till exempel varmkorv, hamburgare, pizza, smörgåsar, frukost. Däremot räcker inte så kallat kiosksortiment, exempelvis glass, konfektyrer, snacks, kaffe, te.

Tillsammans med anmälan om försäljning eller servering ska även anmälan om egenkontrollprogram bifogas.

Om uppgifterna ändras ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer öl klass II. I Sävsjö är avgiften 500 kronor per år.

Senast uppdaterad: 2017-02-06