Sävsjö kommunvapen

Informationsträff - byggklara tomter vid Eksjöhovgårdsängen

Grävskopa på byggarbetsplats

De nya tomterna vid Eksjöhovgårdsängen är fastighetsbildade och försäljningen av tomterna kommer nu att påbörjas. Det rör sig om totalt 16 tomter. 

Med anledning av detta bjuder vi in till en informationsträff.

Tid: Tisdagen den 14 mars klockan 18.00

Plats: Vallsjösalen Kommunalhuset Sävsjö

Vid träffen ger vi information om tomterna samt hur försäljningen av tomterna går till. Representanter för Sävsjö kommun är med och svara på frågor som berör bygglov, anslutningar för vatten, avlopp, el, bredband med mera.

Information om pris och tomtstorlekar hittar du under Bo & Bygga.

Publicerad 2017-02-16