Sävsjö kommunvapen

Tillgänglighet i offentliga fastigheter

Socialnämnden gav LSS-enheten i uppdrag att inför tillgänglighet 2010 genomföra en inventering av de offentliga fastigheterna i Sävsjö kommun.

LSS-enheten har under perioden oktober 2007 till februari 2008 genomfört inventeringen och har med denna guide redovisat aktuella byggnaders och anläggningars anpassning med avseende på olika funktionshinder. Under sommaren 2014 genomfördes revidering på uppdrag av kommunala handikapprådet.

I samband med revideringen dök det upp en del frågor om vad som menas med allmänna lokaler. Socialnämnden beslutade att ta bort vissa fastigheter och lokaler ur tillgänglighetsguiden. Anledningen är att lokalerna endast riktar sig till enskilda grupper så som förskolor, skolor och äldreboenden. Dessa lokaler ses inte som allmänna lokaler, därför har de tagits bort. Istället vill man lyfta fram de lokaler som riktar sig till alla. Revideringen genomfördes under våren 2016.

Genom symbolerna har varje funktionsnedsättningsområde redovisats var för sig, vilket förklaras på nästa sida. Grön symbol innebär att byggnaden uppfyller uppställda kriterier. Mindre avvikelse kan förekomma och redovisas i så fall vid aktuell symbol. En röd symbol innebär att uppsatta kriterier inte är uppfyllda.

Förhoppningsvis blir denna guide till nytta för dig som på något sätt är funktionsnedsatt. Tanken är också att guiden ska bli ett underlag till förbättring av tillgängligheten.

Tillgänglighetsguiden 2016PDF


Publicerad 2017-03-13