Sävsjö kommunvapen

Vårstädning av gator

Nu är personalen från gata/park ute och gör vårfint på våra gator runt om i kommunen.

Vårstädningen har påbörjats nu under vecka 12 och pågår cirka 5 veckor framåt. Samtliga fastighetsägare uppmanas att sopa sina gångbanor och undvika parkering på gatorna under tiden som sopningen pågår.

För att slippa sprida allt för mycket kemikalier är vi tacksamma om fastighetsägarna tar ett krafttag för att hålla gångbanorna rena från ogräs, samt att klippa buskar och grenar som växer utanför tomtgräns.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att växtlighet på tomterna intill gatukorsningar och korsningar med gång- och cykelvägar hålls efter så att de inte skymmer sikten.

Publicerad 2017-03-24