Sävsjö kommunvapen

Öppenvården har flyttat

Sedan mitten av februari sitter delar av Sävsjö kommuns öppenvård på Villagatan 8, vid Sävsjö vårdcentral.

MoA och Boendestödsgruppen har under en period varit mycket trångbodda. Flytten innebär att alla nu har egna kontor och att det finns tillgång till samtalsrum.

MoA

MoA står för Motivation och Ansvar och hit kan man vända dig om man är orolig för sina egna eller någon annans vanor när det gäller alkohol, droger eller spelande. MoA vänder sig i första hand till de som fyllt arton år men man är alltid Välkommen att kontakta oss. Detta gäller även om man själv eller den det gäller är yngre än arton år. Här kan även anhöriga få stöd när det finns denna typ av problem i en familj. På MoA arbetar två behandlare och två handläggare.

Läs mer om MoA.

Boendestöd

Boendestödsgruppen är en grupp på sex personer som arbetar med att stötta personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vi arbetar uteslutande i personens närmiljö och ger stöd till ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödsgruppen arbetar även med att ge stöd till ensamkommande barn efter att de flyttat ut till eget boende från HVB-hem.

Läs mer boendestöd.

Övriga verksamheter inom öppenvården, Vård och fält samt Familjepedagogerna, hittar du fortfarande på Familjecentralen i Sävsjö.

Publicerad 2017-03-27