Sävsjö kommunvapen

Nytt från kommunstyrelsen

Tisdagen den 4 april var det dags för kommunstyrelsens sedvanliga sammanträde. Sammanträdes inleddes med besök av kommunpolis Anders Sjöö och Mattias Ramsö som är ny tillförordnad chef för lokalpolisområde Höglandet. Mattias och Anders betonade vikten av samverkan med kommunen och redovisade aktuell statistik. Det är positivt att det har skett en minskning av antalet anmälda brott samtidigt som polisens redovisade ärenden till åklagaren ökat. Utifrån beslutade medborgarlöften har gjorts en ordentlig satsning mot droger. Erfarenheten är att andelen som använder alkohol och droger snarast har minskat men samtidigt har den grupp som använder mycket alkohol och droger ökat.

Kommunstyrelsen beslutade också om årsredovisningar för kommunens olika verksamheter och bolag. Dessa lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Kommunalrådets reflektioner bifogas här.PDF

Kommunstyrelsen har också haft på agendan ett beslut om markanvisningsavtal till IOGT. Detta för att de under två år ska kunna undersöka möjligheten till byggnation bostäder.

I kommunens vision finns ”Inkludering” som ett nytt viktigt ord. Kommunstyrelsen var mycket bestämd om att detta förpliktigar till att göra en mer kraftfull satsning på åtgärder för att minska arbetslösheten bland personer som är utrikes födda. Kommunchefen fick ett uppdrag att återkomma om hur detta kan ordnas så arbetslösheten för denna grupp senast vid nyår 2018 understiger genomsnittet i Jönköpings län.

Här kan du läsa alla beslut som togs.PDFFrån vänster kommunpolis Anders Sjöö, kommunchef Jan Holmqvist, tillförordnad lokalpolisområdeschef Matiias Ramsö och Stefan Gustafsson, ordförande i kommunstyrelsen.

Publicerad 2017-04-07