Sävsjö kommunvapen

Från analoga till digitala - Nu byts trygghetslarmen ut

Samtliga trygghetslarm i Sävsjö kommun ska bytas ut. Anledningen är att vi ska ha digitala larm istället för analoga. Digitala larm kommunicerar via mobilnätet istället för kopparnätet. Och man använder sig av så kallade roamingkort som innebär att larmet söker upp den mast/leverantör som har bäst täckning. Detta innebär att även om den enskilde kanske har dålig täckning med sin egen mobiltelefon till leverantör A kan larmet istället använda sig av mast från leverantör B med bättre täckning. Det går även antenn förstärka i de enstaka fall täckning skulle vara låg.

Det finns flera fördelar:

  • Vi får automatiskt rapporter om fel uppstår vilket underlättar för oss att kunna åtgärda dem.
  • Skulle strömmen gå fungerar larmet under 36 timmar med hjälp av larmets batteri.
  • Vi är inte längre beroende av kopparledningar om dessa skulle grävas upp av leverantör. Trygghetslarmskunden behöver heller inte längre ha ett telefonabonnemang via fasta nätet för att ha ett trygghetslarm.

Våra kunder kommer inte alls att påverkas av larmbytet. Skillnaderna är enbart tekniska och som användare kommer man inte att märka någon skillnad. Då upphandlingen vanns av samma leverantör som vi har idag sker utbytet successivt. Vi kommer även testa larmet när vi är hos aktuell person så man känner sig trygg med att det fungerar.

Alla som har trygghetslarm kommer att få ett brev hem med information om bytet. Vi kommer också att ringa upp alla berörda och boka en tid för larmbytet. Då finns också tillfälle att ställa frågor.

Det är viktigt att känna till att det är Anders Ström, Pia Benderius och Roger Vajda som byter ut larmen. De har legitimation med sig som visar att de är från Sävsjö kommun och det är endast dessa tre som utför arbetet.

Arbetet med larmbytet beräknas vara färdigt under hösten.

Thomas Vajda, Pia Benderius och Anders Ström arbetar med kommnens hjälpmedel och det är någon av dessa som kommer hem och byter ut trygghetslarmen.

Thomas Vajda, Pia Benderius och Anders Ström arbetar med kommunens hjälpmedel och det är någon av dessa som kommer hem och byter ut trygghetslarmen. De ringer innan de kommer och de har legitimation som visar att de är från Sävsjö kommun.

Publicerad 2017-06-22