Sävsjö kommunvapen

Laddstolpar i Sävsjö och Vetlanda kommun

Genom en gemensam satsning mellan Njudungs Energi och Sävsjö kommun, tillsammans med bidrag från Klimatklivet genom Naturvårdsverket, kommer nu en investering i laddstolpar att ske i Sävsjö och Vetlanda kommuner. Stödet från Klimatklivet landade på knappt 163 000 i Sävsjö kommun och drygt 279 000 kr i Vetlanda kommun. Totalt kommer 19 stycken laddstolpar att placeras ut i grannkommunerna, 7 stycken i Sävsjö och 12 stycken i Vetlanda.

Laddstolparna i Sävsjö kommun uppförs i ett samarbete mellan Njudung Energi och Sävsjö kommun och är en del i organisationernas miljösatsning för ett grönare samhälle och ett led i kommunens visions och utvecklingsstrategi. Genom att bygga ut laddstolpar i alla tätorter ökar möjligheten för pendling med miljöfordon på el.

I Sävsjö tätort kommer det att finnas totalt fyra laddstolpar och Vrigstad, Stockaryd och Rörvik får en vardera. Laddstolparna i Sävsjö Kommun kommer placeras ut enligt följande lista:

  1. Sävsjö tätort, Sävebos parkering i anslutning till Köpmannagatan
  2. Sävsjö tätort, Kommunalhusets parkering
  3. Sävsjö tätort, Familjebadets parkering
  4. Sävsjö tätort, Njudungs Energis personal- och besöksparkering i södra industriområdet
  5. Vrigstad, Parkeringen mellan väg 127 och Vrigstad Värdshus.
  6. Stockaryd, Parkeringen i anslutning till äldreboendet Södergårdens parkering
  7. Rörvik, Parkeringen i anslutning till äldreboendet Träffpunktens parkering.

Mer info kring exakta placeringsställen kommer när invigningen närmar sig.

Systemet som kommer att användas vid stolparna heter Park & Charge. Alla elbilar på marknaden med ett europeiskt uttag kommer kunna ladda på stationerna som kommer ha två laddpunkter. Målet är att projektet ska vara klart och redo att invigas till årsskiftet.

Kontaktperson på Sävsjö kommun är fordonssamordnare, Frida Engdahl.

Publicerad 2017-09-08