Sävsjö kommunvapen

Vi ser positivt på framtiden

Från vänster Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, Sune Johansson, ordförande SNAB, Helena Gill, vd för SNAB, kommunchef Jan Holmqvist, Johann Friman, SNAB, Sarah Jeppson, näringslivsstrateg, samt Dan Sylvebo, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Svenskt näringsliv idag presenterade idag, tisdag den 26 september, hela den stora undersökningen om företagsklimatet i Sveriges kommuner. För Sävsjö kommuns del så har företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet förbättrats 6 placeringar. Kommunens service till företagen har gått upp 26 platser och kommunpolitikers attityder till företagande blivit ytterligare 22 platser bättre. Alla områden där företagen bedömer attityden till företagande har förbättrats varje år sedan 2015. Den största parametern som drar ner kommunens placering i den totala rankingen, från 85 till plats 93, är den upplevda bristen på tillgång till kompetens.

-Detta är ett område vi jobbar vi jobbar hårt med, kommenterar Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö.
-Men vi behöver göra ännu mer för att kommunens företag ska få tag i den arbetskraft de behöver. Den nya satsningen på "Tillväxthuset" är ett bra exempel. Här har vi lokaliserat alla kommunala enheter som jobbar med företagande tillsammans med SNAB, Sävsjö Näringslivs AB. Allt för att ge kommunens företag så bra som service som möjligt.

Helena Gill, vd för Sävsjö Näringslivs håller med men berättar också om andra satsningar.
- Vi har startat ett kompetensnätverk med företag i kommunen som jobbar med frågor just kring rekrytering av kompetens och hur man kan samverka. Vi jobbar också nära rekryteringsföretag och arbetsförmedlingen och har ett nätverk tillsammans med Aleholm, där det bland annat handlar om att hitta utbildningar nischade för näringslivet.
- Vi tror på att hitta problemlösningar tillsammans, säger Helena Gill.
Behovet är stort i många branscher men det som SNAB ser tydligt är trähusprojektörer och svetsare bland annat. Men också högskole- och universitetsutbildade ingenjörer av olika slag.
Ett område som har stigit stadigt i ranking under åren är skolans attityd till företagande.

- Vi har ett bra samarbete med skolledningen och studie- och yrkesvägledarna både på gymnasiet och högstadieskolorna. Det är viktigt med samverkan på olika sätt och bland annat genomför vi varje år en näringslivssafari för lärarna. Det handlar om att bygga kompetens på lång sikt.
Och även om det finns mycket att göra när det gäller kompetensförsörjningen i näringslivet så ser både Stefan Gustafsson och Helena Gill positivt på den framtida utvecklingen.
-Det är så många positiva parametrar i övrigt i rankingen så nu ska vi jobba ännu hårdare med kompetensförsörjningen.
Förra året klättrade Sävsjö mest i länet. I år var det en nedgång och kommunen hamnade på plats 93 av 290 kommuner när det gäller den totala rankingen. 
 

Publicerad 2017-09-26