Sävsjö kommunvapen

Kommunstyrelsen på tillgänglighetspromenad

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen hade kommunala rådet för funktionshinderfrågor bjudit in till tillgänglighetspromenad.

Med rollatorer, rullstolar med mera fick bland andra kommunstyrelsens ledamöter pröva på att ta sig runt i centrala Sävsjö. Efter promenaden konstaterades att mycket fungerar bra, men det finns också trösklar, avsatser och gropar som behöver åtgärdas. 

Kommunstyrelsen inbjöds också till, att i samband med sitt sammanträde, besöka den fina mässa som ordnats i Kulturhuset. Mässan var en del i en rad aktiviteter i oktober som fokuserar mot gruppen som är 60 plus och har temat ”Livslust hela livet”.

På kommunstyrelsens sammanträde var det samstämmighet om att ställa sig bakom de förslag som utskottet förberett. IOGT-NTO föreslås få beviljad medfinansiering till utbyggda lokaler och skatepark. Skidanläggningen, Högagärdebacken, ska strömförsörjas med ny högspänningskabel för att få kapacitet att göra mer snö. Byalaget i Torset och Hjärtlanda sockens byalag får medel till satsningar på samlingslokaler. Kommunstyrelsen var också positiv till att samordna de medel som Elna Nilsson testamenterat till kommunen för att hantera tillsammans med Hembygdsföreningen och stiftelsen Komstad kvarn.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson skjutsar Eva Johansson, ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Publicerad 2017-10-04