Sävsjö kommunvapen

Kulturstipendium

Det är dags att nominera till Sävsjö kommuns kulturstipendium 2017. Stipendiumsumman på 10 000 kronor, tilldelas person eller organisation som är bosatt i Sävsjö kommun eller har annan anknytning till
kommunen.
• som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden
som litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk bildningsverksamhet,
hembygdsvård, naturvård, ideell verksamhet och liknande eller utfört
en värdefull kulturgärning.
• som arbetsstipendium till studerande och annan ungdom, med inriktning
på studier eller verksamhet inom ovan angivna områden.

Förslag på stipendiat samt motivering, eller ansökan om att bli stipendiat, skickas skriftligen till Sävsjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden,
576 80 Sävsjö eller kultur-fritid@savsjo.se

Senast den 23 oktober 2017.
www.savsjo.se

Publicerad 2017-10-05