Sävsjö kommunvapen

Socialjouren - akut hjälp efter kontorstid

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Det kan till exempel handla om barn och unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruksproblem. Socialjouren är bemannad kvällar, helger och nätter.

Under dagtid, på vardagar, tar socialförvaltningen hand om akuta ärenden.

Publicerad 2017-12-20