Sävsjö kommunvapen

Hofgårdsskolans rektor har sagt upp sig

-Nu ser vi framåt och vår målsättning är att tillsammans med Hofgårdsskolans personal skapa ett gott och tryggt arbetsklimat för både personal, ledning och fackliga företrädare, säger barn- och utbildningschef Stefan Claesson.

Detta med anledning av att rektor, Susanne Granath Ahlstrand, efter en oberoende granskning nu har sagt upp sig på egen begäran från tjänsten som rektor för Hofgårdsskolan.

Arbetsmiljöproblemen på Hofgårdsskolan har under en tid varit kända och de fackliga representanterna har berättat om den otrygghet som många ur personalen upplever. Därför tillsattes Erik Havemose från Gränna som utredare för att kartlägga arbetsmiljösituationen på skolan. Erik Havemose har tidigare arbetat som HR-controller i Aneby kommun.

Nu är kartläggningen färdig och Erik Havemose konstaterar att det är svårt för Sävsjö kommun att återuppbygga det förtroende mellan Susanne Granath Ahlstrand och Hofgårdsskolans personal som behövs för att skapa en tillitsfull och stabil framtid för skolan. Kartläggningen visar också att det finns allvarliga brister i hennes ledarskap, som exempelvis avsaknad av vision och strategisk ordning och reda och bristande förmåga att leda och utveckla skolans personal och skapa ett tillitsfullt arbetsklimat.

En tillförordnad rektor, Per Johnson från Praktiska gymnasiet i Borås, är anställd från den 5 februari fram till mitten av augusti då en ny rektor beräknas vara rekryterad. Per Johnson bor i Norrahammar.

Publicerad 2018-01-23