Sävsjö kommunvapen

Nya landshövdingen på Sävsjöbesök

-Det blev ett bra möte med den nya landshövdingen, Helena Jonsson, och vi slog gemensamt fast hur viktigt det är med bra relationer mellan länsstyrelsen och vår kommun.
-Vi samtalade om både möjligheter och utmaningar som vi ser framöver. Vi lyfte bekymret med hastighetssänkning och kapacitet på Riksväg 30, utmaningen att tillsammans med Arbetsförmedlingen få fler nyanlända i arbete, landsbygdsutveckling och bostäder. Biogas och Stockarydsterminalen var andra områden som vi berörde. Alla är viktiga områden där samverkan med länsstyrelsen är betydelsefull.

Det säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, efter onsdagens besök av länets nyinstallerade landshövding, Helena Jonsson och länsrådet Anneli Wirtén.
På plats att välkomna fanns förutom Stefan Gustafsson även kommunchef Jan Holmqvist och Mats Hermansson från kommunstyrelsen.

Sävsjö var den tredje kommunen i länet som besöktes och på agendan fanns flera aktuella frågor som integration, infrastruktur och biogas.

-Vi har många frågor i länet där vi måste samarbeta, ingen kan klara dem ensam, förklarade Helena Jonsson.
-Därför är det viktigt att hitta länkarna emellan oss och det kräver personliga möten. Jönköpings län står sig väl när det gäller samarbete och det gör oss framgångsrika.

Vår nya landshövding berättade också att hon som ledmotiv i sitt arbete kommer att ha hållbarhetsfrågorna.
-Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.Från vänster Mats Hermansson, kommunstyrelsen, landshövding Helena Jonsson och kommunalråd Stefan Gustafsson i främre raden. I bakre raden kommunchef Jan Holmqvist och länsråd Anneli Wirtén.

Från vänster Mats Hermansson, kommunstyrelsen, landshövding Helena Jonsson och kommunalråd Stefan Gustafsson i främre raden. I bakre raden kommunchef Jan Holmqvist och länsråd Anneli Wirtén.

Publicerad 2018-02-16