Sävsjö kommunvapen

"Livslust-hela livet" Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030

Både Sävsjö och hela Sverige står inför stora möjligheter och med utmaningar i och med den demografiska utvecklingen med allt fler äldre personer. Framtagandet av en plan för kommuninvånare över 65 år, grundar sig i beslut i kommunfullmäktige där kommunstyrelsen fick i uppdraget att ta fram en äldreplan med fokus på ett gott äldreliv. Uppdraget var att ta fram en kommunövergripande äldreplan utifrån kommunens utvecklingsstrategi.

Nu är denna plan ute på remiss. Det betyder att även du som kommuninvånare har möjlighet att komma med dina synpunkter.

Synpunkterna skall vara inlämnat senast 2018-03-15,

Om du vill lämna remissvar så kan du maila kommun@savsjo.se, eller skriva till Sävsjö Kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö.

"Livslust- hela livet" Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030PDF

 

Publicerad 2018-02-27