Sävsjö kommunvapen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Nu är det återigen dags att få tycka till om äldreomsorgen i Sävsjö kommun. I mitten av mars skickas enkäterna ut till personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänst eller som bor på särskilda boenden. Resultaten av enkäten används för att göra äldreomsorgen ännu bättre i Sävsjö kommun.

Varför ska våra äldre i kommunen svara på enkäten?

För att vi ska kunna fånga upp vad som är bra och mindre bra inom äldreomsorgen och kunna göra den ännu bättre i vår kommun. Det är också så att desto fler som svarar desto säkrare är det att resultaten stämmer. Det är givetvis frivilligt att delta. Från kommunens sida är vi tacksamma för alla som vill bidra med svar.

Vem skickar ut enkäten?

Det är Socialstyrelsen som skickar ut enkäten. Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Det innebär att de flesta skickas direkt till den äldre själv.

Vem ska besvara enkäten?

Det är den äldre själv som besvara enkäten men anhöriga, vänner och bekanta kan bistå den äldre vid behov. Besvaras enkäten via internet kan de lämna öppna synpunkter och besvara frågorna på fler språk än svenska.

När och hur kommer enkäterna?

Enkäterna skickas ut som postenkäter nu i mitten på mars. Det finns möjlighet att delta på internet för den som vill och kan

När kommer resultaten?

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i oktober 2018 och inga enskilda personer kommer kunna identifieras.

Vi hoppas på stort deltagande från våra äldre här i kommunen.

Har ni frågor? Kontakta i så fall utvecklingsledare Therese Rostedt, 0382-15442.

Publicerad 2018-03-19