Sävsjö kommunvapen

Vårstädning av gator kommer att påbörjas under vecka 15

Samtliga fastighetsägare uppmanas att sopa sina gångbanor och undvika parkering på gatorna under de cirka 5 veckor som sopningen pågår.

Sävsjö vecka 15-16

Stockaryd vecka 17

Rörvik vecka 18

Vrigstad vecka 19

Veckoplaneringen är dock preliminär på grund av väder och resurser.

För att slippa sprida allt för mycket kemikalier är vi tacksamma om fastighetsägarna tar ett krafttag för att hålla gångbanorna rena från ogräs, samt att klippa buskar och grenar som växer utanför tomtgräns.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att siktskymmande växtlighet på tomterna intill gatukorsningar och korsningar med gång- och cykelvägar hålls efter.

Serviceförvaltningen Sävsjö kommun


 

Publicerad 2018-04-10